Bahren

Menulislah maka kau telah membuat sejarah Mu