M Fauzan Anshori

Ilmu yang baik adalah ilmu yang kita amalkan.